top of page

REGULAMIN KURSU AKTORSKIEGO AGNIESZKI PILASZEWSKIEJ 

   1. NAJWAŻNIEJSZE: pracujemy we wzajemnym szacunku, w przyjaznej i otwartej atmosferze, z poszanowaniem        przestrzeni własnej wszystkich uczestników.

   2. Kursantka/kursant ma zapewnione indywidualne podejście w przygotowaniu PRAKTYCZNYM do egzaminów na wydz. aktorskie oraz w czasie całego okresu egzaminów.

    3. Zajęcia KURSU AKTORSKIEGO odbywają się w zakresie:  indywidualna interpretacja tekstów (zgodnie z wymogami wydz. aktorskich uczelni artystycznych), improwizacje/zadania i etiudy aktorskie, dykcja, impostacja, praca z ciałem, podstawy technik aktorskich, technika opanowania stresu, praca z kamerą. Kursanci korzystają z naszej bazy tekstów - proza klasyczna i współczesna, monologi klasyczne, wiersze klasyczne i współczesne lub pracują nad tekstami, które sami wybrali.​ Są otoczeni opieką PRAKTYKÓW ZAWODU.

   4. Kurs grupowy odbywa się w wyznaczone soboty i niedziele każdego miesiąca (w godz. 10.30-16.30 i 10.30 - 15.30).

   5. Kursanci kursu grupowego korzystają z lekcji indywidualnych w promocyjnej cenie.

   6. Kursanci dwumiesięcznego kursu aktorskiego KAP opłacają sesje za miesiąc z góry, najpóźniej na trzy dni przed zajęciami.

   7. W wypadku kursu grupowego obowiązuje płatność z góry za każdy miesiąc, najpóźniej na trzy dni przed zajęciami, na nr. konta: 25 1240 1109 1111 0010 4935 3021  Lekcje indywidualne opłacane są z góry za każde zajęcia, najpóźniej na trzy dni przed zajęciami. 

   8. W wypadku lekcji indywidualnych, jeśli Kursant/Kursantka nie pojawia się na zajęciach  BEZ UPRZEDZENIA w umówionym terminie płatność nie podlega zwrotowi. 

   9. Ponieważ nie ma możliwości "odrobienia" zajęć kursu grupowego,  jeśli Kursant/Kursantka nie uprzedza o nieobecności na zajęciach najpóźniej do czwartku do godz.18.00, szkoła nie zwraca poniesionej przez Kursanta opłaty za zajęcia.

   10. Trzy nieobecności rozwiązują umowę a  miejsce Kursanta/ki zajmuje chętna/chętny z listy rezerwowej.

   11. Kursanci wyrażają zgodę na wykorzystanie ewentualnych nagrań oraz zdjęć z sesji w mediach społecznościowych, z których korzysta szkoła KAP (kursyaktorskiePilaszewskiej)

bottom of page