top of page

Rozumiemy, że świat pędzi. a z nim "nasze światy". Jednak mamy szansę pięknie się spotkać. Ponieważ od paru sezonów obserwujemy wzmożony brak koncentracji na dojściu do celu, jakim jest pozytywne przejście przez egzaminy na wydziały aktorskie u naszych Kursantek i Kursantów, żeby uniknąć poczucia porażki i przede wszystkim - zachęcić Państwa do wyrobienia w sobie nawyków funkcjonowania w zawodzie aktora opracowaliśmy REGULAMIN KURSU AKTORSKIEGO AGNIESZKI PILASZEWSKIEJ, który będzie podpisany jako umowa pomiędzy Kursantem/Kursantką a organizatorem kursów czyli:

AGNIESZKA PILASZEWSKA MACIEJEWSKA, NIP: 5261502772 

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE: pracujemy we wzajemnym szacunku, w przyjaznej i otwartej atmosferze, z poszanowaniem        przestrzeni własnej wszystkich uczestników.

   2. Kursantka/kursant ma zapewnione indywidualne podejście w przygotowaniu PRAKTYCZNYM do egzaminów na wydz. aktorskie. W czasie całego okresu egzaminów pozostaje pod opieką aktorskich trenerów.

    3. Zajęcia KURSÓW AKTORSKICH odbywają się w zakresie, jak to jest opisane w zakładkach dotyczących kursów.

   4. Kurs grupowy aktorski ACTUPWARSAW odbywa się w wyznaczone soboty każdego miesiąca (w godz. 10.00-18.00). W tygodniu, kiedy odbywają się zajęcia każdy kursant w terminie od poniedziałku do piątku ma 1h indywidualnej pracy z trenerem (o dogodnej dla siebie godzinie między 9.00 a 19.00). Obowiązuje opłata za miesiąc z góry, najpóźniej na trzy dni przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Koszt kursu ACTUPWARSAW to 350,00PLN za 8 godzin w soboty i 1h indywidualnie w tygodniu. Nr konta: 25 1240 1109 1111 0010 4935 3021  AGNIESZKA PILASZEWSKA MACIEJEWSKA KARMA, tytuł przelewu: kurs aktorski roczny.

   5. Kurs na AT i PWST odbywa się w poniedziałki w godz. 17.00 - 20.00. Grupa liczy nie więcej niż 8 osób. Obowiązuje rozmowa/przesłuchanie wstępne. Po wysłaniu zgłoszeniana Kursanci wnoszą "wpisowe" w wysokości 100,00 PLN i stają do rozmowy kwalifikacyjnej, na której prezentują tekst (opanowany na pamięć, we własnej interpretacji).

 Koszt kursu na AT I PWST to 550,00 PLN za miesiąc. Nr. konta: 25 1240 1109 1111 0010 4935 3021, tytuł przelewu "kurs na AT i PWST".

   6. Lekcje indywidualne z interpretacji - terminy i godziny 1h zajęć są uzgadniane indywidualnie, koszt 1h/150,00PLN

   7. Jednorazowa sesja (1h) wykonania nagrań egzaminacyjnych to koszt 150,00 PLN. Konsultacja nagrań wykonanych samodzielnie, ze wskazaniem poprawek interpretacyjnych - 100,00 PLN.

   8. Po zakończeniu semestru zimowego, w lutym - Kursanci ACTUPWARSAW prezentują swój "zestaw" tekstów na pokazie przed wszystkimi trenerami szkoły. Kursanci na AT i PWST mają podobną prezentację w kwietniu. Następnie trener indywidualnie omawia z Kursantką/Kursantem kierunek dalszej pracy.

   9. Jeśli Kursant/Kursantka nie pojawia się na zajęciach w umówionym terminie i jej/jego nieobecność nie jest spowodowana chorobą lub "siłami wyższymi" (takimi jak katastrofa drogowa, klimatyczna, obostrzenia wydane na podstawie rozporządzeń państwowych, etc) płatność nie podlega zwrotowi.  W wypadku zaistnienia powyższych płatność przechodzi na kolejny miesiąc lub - w wypadku choroby długotrwałej lub w/w "sił wyższych" płatność jest niezwłocznie zwracana Kursantom na wskazane konto.

   10. W przypadku nieuruchomienia kursu z powodu zbyt małej liczby słuchaczy, organizator zwraca Kursantom wniesione opłaty, tzw. "wpisowe" na wskazane konta w terminie do 7 dni.

   11. W przypadku opóźnienia płatności przez Kursanta/tkę organizator jest uprawniony do naliczania odsetek od rat nieuiszczonych w terminie. Nieobecności/nieuczestniczenie w kursie nie stanowią przesłanki do obniżenia opłaty miesięcznej za kurs.  

   12. Kursanci wyrażają zgodę na wykorzystanie ewentualnych nagrań oraz zdjęć z kursów w mediach społecznościowych, z których korzysta szkoła @kursyaktorskiePilaszewskiej.

 

bottom of page