top of page

REGULAMIN ACTUPWARSAW

 

  1. Kurs AKTORSKI jest dedykowany jest kandydatom do egzaminów na wydziały aktorskie uczelni artystycznych, wszystkim, którzy pasjonują się aktorstwem i pragną poszerzyć swoją wiedzę o tym zawodzie. 

  2. Kursantka/kursant ma zapewnione indywidualne podejście w przygotowaniu PRAKTYCZNYM do egzaminów na wydz. Aktorskie oraz w czasie całego okresu egzaminów.

  3. Zajęcia KURSU AKTORSKIEGO odbywają się w zakresie:  indywidualna interpretacja tekstów (zgodnie z wymogami wydz. aktorskich uczelni artystycznych), zadania i etiudy aktorskie, dykcja, impostacja, praca z ciałem, podstawy technik aktorskich. 

  4. Kursanci mogą korzystać z naszej ogromnej bazy tekstów - proza klasyczna i współczesna, monologi klasyczne, wiersze klasyczne i współczesne lub pracują nad tekstami, które sami wybrali.

  5. Kurs AUTOPREZENTACJI dedykowany jest osobom pragnącym poprawić swój wizerunek.

  6. Zajęcia AUTOPREZENTACJI odbywają się w zakresie: podstawy dykcji, praca z głosem, mowa ciała, techniki opanowania stresu.

  7. Kurs odbywa się w wyznaczone niedziele każdego miesiąca (w godz. 10.00-16.30), są to lekcje indywidualne umawiane indywidualnie:

  8. Kurs może być opłacony z góry za poszczególne zajęcia, najpóźniej na trzy dni przed zajęciami, na nr. konta:

  9. 25 1240 1109 1111 0010 4935 3021

bottom of page